Investeringsfonds

Om de kwaliteit van onze evenementen te verbeteren en deze zo toekomstbestendig te maken stelt Hengelo Promotie jaarlijks een fonds beschikbaar, het zogenaamde Investeringsfonds. Uitgaven die bijvoorbeeld bijdragen aan duurzaamheid, op de langere termijn zorgen voor een kostenbesparing of meer bezoekers trekken kunnen vanuit dit fonds gefinancierd worden. 

Procedure 2023

Belangrijk om te weten voordat je een aanvraag doet:

Een aanvrager is:
– een rechtspersoon die culturele activiteiten organiseert
– gevestigd of werkzaam in Hengelo

Er worden geen bijdragen verleend voor de volgende activiteiten:
 • Religieuze of spirituele activiteiten
 • Individuele instellingsactiviteiten (open dagen, eigen producties etc.)
 • Reguliere programmering van een instelling/organisatie of wijkcentrum
 • Wijkactiviteiten o.a. door bewonersorganisaties georganiseerd
 • Activiteiten met een direct commercieel oogmerk
 • Activiteiten die al subsidie krijgen van de gemeente Hengelo
 
Aanvraagprocedure:
 1. Vanaf 1 oktober 2022 kan er een aanvraag worden ingediend voor 2023 via info@hengelopromotie.nl. Dit kan tot 1 december 2022.  
 2. In het document Toetsingskader aanvraag financiële bijdragen evenementen Hengelo en Investeringsfonds 2023 staat de werkwijze omschreven. Ook staan hierin de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan er een aanvraag worden ingediend.
 3. Voor de aanvraag moeten het standaard aanvraagformulier Investeringsfonds (invulbare pdf) en standaard begrotingsformulier worden gebruikt, hiervan kan niet worden afgeweken. Aanvragen waarbij de formulieren niet zijn gebruikt, worden niet in behandeling genomen.
 4. De adviescommissie van Hengelo Promotie beoordeelt de aanvragen aan de hand van het toetsingskader en geeft haar beoordeling als advies aan de Raad van Toezicht van Hengelo Promotie. Het advies wordt al dan niet overgenomen of afgewezen.
 1. Aanvragers ontvangen uiterlijk voor 1 februari 2023 een terugkoppeling of een bijdrage al dan niet wordt toegekend.
 1. Indien een aanvraag wordt afgewezen dan kan hier uiterlijk 6 weken na de terugkoppeling bezwaar op worden gemaakt. Zie hiervoor de “Bezwaar en beroepsprocedure voor financiële bijdragen evenementen Hengelo”.