Gezocht: nieuw lid Raad van Toezicht

Stichting Hengelo Promotie zoekt per 1 oktober een lid Raad van Toezicht

Ooit begonnen als VVV staat de zelfstandige stichting Hengelo Promotie garant voor de promotie en positionering van Hengelo als merk voor de gehele stad, het centrum en de recreatieve sector. De stichting richt zich op vier hoofdtaken: citymarketing, centrummanagement, Tourist Info (Uit in Hengelo) en evenementencoördinatie. In samenwerking met de ondernemers, verenigd in de SCH (Stichting Centrum Management Hengelo) en de gemeente Hengelo, ontwikkelen wij de strategie waarmee we Hengelo weer de verdiende positie in de regio geven. De stichting bestaat uit 3,4 fte, waar de -parttime- directeur-bestuurder onderdeel van is.

Raad van Toezicht (RVT)

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden inclusief de voorzitter, die qua ervaring, kennis en kunde complementair zijn. De RVT vormt een klankbord voor de directeur-bestuurder, geeft vertrouwen en is kritisch sparringpartner. De RVT houdt integraal toezicht op strategisch niveau, strategische en beleidsmatige doelen van de stichting en de beschikbare middelen die de directeur-bestuurder inzet. De directeur-bestuurder en de RVT onderhouden een goede relatie met de gemeentelijke politiek en ambtelijke organisatie alsook externe stakeholders en relaties. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder. De zittingsperiode voor deze functie betreft een periode van drie jaar, met eventuele verlenging.

Profielschets

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

  • Affiniteit met de doelstelling en functie van Hengelo Promotie en de daarmee verbonden organisatie
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid met behoud van distantie
  • Het vermogen om de directeur/bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan en toezicht te houden met integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Hengelo Promotie stellen
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden

Verdere informatie

De RVT vergadert gemiddeld zes keer per jaar, veelal met de directeur-bestuurder en/ in combinatie met andere stakeholders, bijvoorbeeld gemeente Hengelo. De RVT bestaat uit enthousiaste personen, die er de voorkeur aan geven om vanuit een gemoedelijke sfeer de zakelijke punten te belichten. Het betreft een licht bezoldigde functie. De stichting ontvangt subsidies vanuit de gemeente en heeft ook eigen inkomsten uit de bijbehorende Tourist Info en de Hengelo 500. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt omtrent structurele bijdragen voor de komende jaren, waarmee we de gestelde ambities voor Hengelo grotendeels kunnen waarmaken.

Interesse?

Wil je meer weten, neem dan contact op met Kees Schafrat, voorzitter Raad van Toezicht via 06-22234721. Ben je direct geïnteresseerd, stuur dan een korte motivatie + CV naar: rvt@hengelopromotie.nl.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ontvang maandelijks een nieuwsbrief met het laatste nieuws van Uit in Hengelo. Uitschrijven kan op elk moment via een link onderin de nieuwsbrief. 

Abonneer je op onze nieuwsbrief