Aanvraag financiële bijdrage evenementen

Evenementen en het Hengelose DNA

We vinden het belangrijk dat onze Hengelose evenementen, die passen bij ons DNA, behouden blijven en zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen. Ook geven we de ruimte aan nieuwe evenementen die kunnen bijdragen aan het versterken van het Hengelose profiel. Hiermee bouwen we voort op het DNA, de doelgroepen en positionering, die zijn vastgesteld in het college van B&W Hengelo. Het toetsingskader gebruiken we om het evenementenaanbod te structureren en te komen tot de gewenste programmering van evenementen die de bewijsvoering leveren voor de gekozen positionering en aansluiten op de gekozen doelgroepen. Hierbij leggen we de focus op de binnenstad maar hebben we ook oog voor de rest van de gemeente Hengelo.

Een uitgebreide omschrijving van de gekozen positionering en de doelgroepen vind je in het document “DNA, positionering en doelgroepen Hengelo”. Zie hiervoor de downloads bovenaan deze pagina.

Terugblik 2020

In 2020 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met het nieuwe toetsingskader, een nieuwe samenstelling van de adviescommissie en een nieuwe aanvraagprocedure. Alle aanvragen die voor 1 december waren ingediend kregen voor 1 februari een terugkoppeling. De reacties op de nieuwe procedure waren zeer positief en veel mooie evenementen ontvingen een financiële bijdrage.

Helaas heeft Covid-19 roet in het eten gegooid en was bijna elke organisator genoodzaakt zijn evenement te annuleren. Hoewel de teleurstelling natuurlijk groot was en nog steeds is, hebben Hengelose organisatoren hun veerkracht laten zien door vroeg te schakelen. Door een goede samenwerking en communicatie zijn de voorbereidingskosten beperkt gebleven en daar waar nodig en van toepassing gecompenseerd.

Vragen?

Neem dan contact op met Miriam Groothuis – Evenementen Coördinator Hengelo Promotie

Procedure 2021

Hopelijk kunnen in 2021 onze bewoners en bezoekers weer volop van onze Hengelose evenementen genieten. Met deze insteek hanteren we dezelfde aanvraagprocedure als 2020. Voor 1 december a.s. moeten alle aanvragen voor het evenement in oorspronkelijke vorm zijn ingediend, zonder beperkende maatregelen. De adviescommissie geeft voor 1 februari 2021 een terugkoppeling. Minimaal 4 maanden voorafgaande aan het evenement neemt de Evenementen Coördinator van Hengelo Promotie, Miriam Groothuis, contact op om gezamenlijk te bespreken of en hoe het evenement kan plaatsvinden. Mochten er nog steeds beperkende maatregelen van kracht zijn dan wordt gezamenlijk gekeken naar een alternatief en kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend die versneld zal worden behandeld.

Budgetten Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement samengevoegd: één aanvraagloket en één helder toetsingskader voor de hele stad
Vanaf 1 januari 2021 zijn de budgetten voor evenementen van Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement samengevoegd. Er hoeven dus geen afzonderlijke aanvragen meer te worden gedaan, één aanvraag volstaat. Het budget vanuit de SCH wordt alleen aangewend voor de binnenstad, hier zal de adviescommissie op toezien. De aanvragen worden behandeld door de adviescommissie waarin een ruime vertegenwoordiging van beide partijen aanwezig zijn. Hengelo Promotie is de coördinator van de aanvragen en zal dus de correspondentie rondom de aanvragen verzorgen.